7 клас алгебра

1.Готуємося до контрольної роботи з теми "Розкладання многочленів на множники"
   

Розв'яжіть вправи:

1.     Яка з наведених рівностей правильна?

А)(а+3)2 = а2+3а+6;  Б) (а+3)2 = а2+6а+9;  В) (а+3)2 =  (а-3)(а+3) ; Г) (а+3)2 = а2-6а+9.

2.     Запишіть вираз  (7m + 2n)(7m – 2n) у вигляді многочлена

А) 7m2 - 2n2;  Б) 14m2 - 4n2;  В) 49m2 + 4n2;  Г) 49m2 - 4n2.

3.     Розв'яжіть рівняння 

а) (х-3)2 - х(х-9) = -6х;  б)3х – 5(х+1)(х-1)+5(х+2)(х-2)=6.

4.     Знайдіть значення виразу

а) 31*29;   б)2,1*1,9;  в)352 – 252; г)0,82 – 0,32.

 

2.Вивчаємо тему "Сума і різниця кубів".
Сума кубів  a+ b3 = (a + b)(a2 – ab + b2).            
Різниця кубів a- b3 = (a - b)(a2 + ab + b2).
 

 Опрацюйте § 20. Розв'яжіть № 658, №664, № 667.