7 клас фізика

Готуємося до контрольної роботи з теми "Механічний рух"  

Контрольна робота №2 за темою: «Механічний рух»

 

І рівень

1.       Механічним рухом називається… :

A.      рух тіла відносно інших тіл;

B.      зміна положення тіла відносно інших тіл з плином часу;

C.      пройдений шлях;

D.      зміна положення тіла відносно інших тіл.       (1 бал)

2.       Одиницею вимірювання в СІ швидкості руху є:

A.      км/год;

B.      м/с;

C.      об/с;

D.      1/с.                                                                             (1 бал)

3.       Період коливань визначається за формулою:

A.     T=t/N

B.     T= tN

C.     t=T/N

D.     n=1/T                                                                    (1 бал)

ІІ рівень

1.       Як зміниться період та частота коливань математичного маятника, якщо зменшити довжину підвісу?                                

                                                                                                   (1 бал)

2.       Яку відстань пройде за 2 год пішохід, рухаючись зі швидкістю 1,2 м/с?                                                                                        

                                                                                                  (2  бали)