8 клас фізика

1.Закінчуємо роботу над проектом "Унікальні фізичні властивості води".
 
2. Готуємося до контрольної роботи з теми "Теплові явища" ( ІІ частина)
Варіант 1
 

1. Виберіть процес переходу речовини з твердо­го стану в рідкий:

A) кипіння;        Б) плавлення;         B) пароутворення;       Г) конденсація.

2.  Визначте, користуючись таблицею, в якому рядку розміщені речовини в порядку зростання температури кипіння:

A) ацетон, бензин, вода, ефір;                        Б) ефір, ацетон, ртуть, вода;

B) азот, ацетон, ефір, молоко;                         Г) азот, кисень, аміак, ацетон.

3.  Вкажіть, у яку погоду швидше висихають калюжі після дощу:

A) теплу й безвітряну;                                      Б) холодну й вітряну;

B) холодну й безвітряну;                                  Г) теплу й вітряну.

4. Виберіть місце, де температура кипіння води буде вища:

А) на рівні моря;                                                           Б) на високій горі;

В) на невисокій горі;                                                     Г) у глибокій шахті;

Ґ) однакова скрізь.

5. У посудину з 2 кг води при 20 °С вкинули 500 г льоду за температури 0 °С. Визначте темпе­ратуру, що встановиться в посудині, знехтувавши її теплоємністю.

Варіант II

1.  Виберіть перехід речовини з газоподібного стану в рідкий:

A) сублімація;          Б) конденсація;         B) конвекція;          Г) пароутворення.

2.  Визначте, користуючись таблицею, в якому рядку речовини розміщені в порядку зменшення їх питомої теплоти плавлення:

A) чавун, сталь, олово, залізо;                        Б) залізо, олово, сталь, чавун;

B) залізо, чавун, олово, сталь;                        Г) залізо, чавун, сталь, олово.

3.  Водяна 100-градусна пара в закритій посу­дині сконденсувалася. Вкажіть величину, що при цьому не змінилася:

А) внутрішня енергія;                                                    Б) маса;

В) густина;                                                                       Г) швидкість руху молекул.

4.  Виберіть розплавлений метал, яким можна заморозити воду:

A) сталь;             Б) калій;           B) титан;            Г) свинець;                Ґ) ртуть.

5.  Через 600 г води за температури 20 °С про­пускають 100-градусну водяну пару. Температура води стала 70 °С. Визначте масу пари.