9 клас фізика

Опрацьовуємо тему " Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля- Ленца. Електронагрівальні прилади".
 
 • Потужність струму (визначення, формула, одиниця вимірювання, прилад для вимірювання).
 • Робота струму (формули, одиниця вимірювання, прилад для вимірювання).
 • Закон Джоуля — Ленца (формулювання, формула).
 • Електронагрівальні прилади.
 • Коротке замикання. Запобіжники.

 Завдання 1. Заповни таблицю

2. Запам'ятай

 3. Дай відповіді на запитання.

 • Як обчислити роботу електричного струму?
 • Яким приладом можна виміряти роботу струму?
 • Як обчислити потужність струму?
 • Яким приладом можна виміряти потужність струму?
 • Чому при проходженні електричного струму провідники нагріваються?
 • Як формулюється закон Джоуля–Ленца?
 • Що таке коротке замикання?
 • Для чого використовуються запобіжники?
 

4.Розв’яжіть задачі:

1. Потужність електричної лампи становить 60 Вт. Напруга на лампі складає 220 В. Обчисліть силу струму через лампу та роботу струму за 2 години.

2. Яка кількість теплоти виділилася за 20 хвилин роботи в електричній печі, якщо опір печі становить 40 Ом, а сила струму в її спіралі дорівнює 4 А?

 

 Завдання за підручником. Вивчити § 18–20.

 

Додаткове завдання. Підготуйте інформацію про Д. Джоуля та Е. Ленца.